Strange Currencies

Endnu en blog om rollespil…

At Forstå Lovecrafts Cthulhu Mythos

H.P. Lovecraft

Dette blogindlæg er egentligt skrevet til andet formål, men eftersom min rollespilsgruppe netop er startet på vores egen scenarieantologi i Lovecraft Country, publicerer jeg det på bloggen som forlængelse heraf. 

Der er mange variationer af Lovecrafts Cthulhu Mythos, og svært at finde en absolut og entydig definition. Termen ”Cthulhu Mythos” er ikke Lovecrafts eget ordvalg om hans antologi, men derimod en navngivelse som fandt sted efter hans død. Ved sjældne lejligheder refererede Lovecraft selv hans noveller som del af ”Arkham cycle”, en sammenfatning som altså sidenhen fik andet navn.

For at forstå begrebet Cthulhu Mythos og generelt den verden Lovecrafts protagonister oplevede, er det vigtigt at afklare baggrunden for hvad der ligger forud, altså dels få indblik i Lovecraft som person og hans tilgang til det at skrive horror.

Manden, H.P. Lovecraft og hans verden
Lad det være sagt med det samme; Lovecrafts verdenssyn var ikke ovenud muntert. Tværtimod. Han fandt universet ”meningsløst, indeholdt af en tilfældig sammensætning af atomer i evig roterting mod total entropi som et tidsløst ur”.

How arrogant of us, creatures of the moment, whose very species is but an experiment of the Deus Naturae, to arrogate ourselves an immortal future and considerable status! . . . How do we know that that form of atomic and molecular motion called life is the highest of all forms? Perhaps the dominant creature, of the most rational and God-like of all beings, is an invisible gas.

A letter of Lovecraft’s

Citatet vidner om Lovecrafts beskedne forhåbninger om menneskets evne til at stile mod storhed. For Lovecraft var virkeligheden bag det materielle univers meningsløs og ondsindet, og mennesket var ”tilfældige og insignifikante”. Dette fordi ”alle menneskelige handlinger bedømmes i omfang af tidslig og rummelig uendelighed i et ukendt og planløst kosmos”. På sådan universel skala må mennesket nødvendigvis fremstå af ringe værdi.

Ikke at sige Lovecraft levede et glædesløst liv, han havde blot en skeptisk indstilling rettet mod den menneskelige beskaffenhed generelt.

What do we know of the world and the universe about us? Our means of receiving impressions are absurdly few, and our notions of surrounding objects infinitely narrow. We see things only as we are constructed to see them, and can gain no idea of their absolute nature.

From Beyond

Lovecraft betragtede menneskets evne til at fortolke eller forstå universet og dets egen rolle i samme som utilstrækkelig, og i stedet for at søge den abstrakte sandhed vedbliver det i et mentalt konstrueret verdenssyn konventionelt accepteret i antropologisk henseende.  En psykologisk indoktrinering, som blokerer eller ignorerer de virkelige fakta om kosmos.

Now all my tales are based on the fundamental premise that common human laws and interests and emotions have no validity or significance in the vast cosmos-at-large. To me there is nothing but puerility in a tale in which the human form—and the local human passions and conditions and standards—are depicted as native to other worlds or other universes. To achieve the essence of real externality, whether of time or space or dimension, one must forget that such things as organic life, good and evil, love and hate, and all such local attributes of a negligible and temporary race called mankind, have any existence at all. Only the human scenes and characters must have human qualities. These must be handled with unsparing realism, (not catch-penny romanticism) but when we cross the line to the boundless and hideous unknown— the shadow-haunted Outside—we must remember to leave our humanity”.

A letter of Lovecraft’s

Det er essentielt at kende til Lovecrafts verdenssyn for at kunne analysere og forstå hans historier. Lovecrafts synspunkter har direkte indflydelse på måden han formidler verdenen på. Når hans protagonister erfares med kosmiske væsener og mystiske fænomener, bliver de indsigtsfulde i menneskets meningsløshed på en kosmisk skala, og de forfærdes af denne åbenbaring. Da protagonisten i The Shadow over Innsmouth opdager eksistensen af ”fish-frog” væsnerne, eroderer hans syn på sin egen tilværelse.

It was the end, for whatever remains to me of life on the surface of this earth, of every vestige of mental peace and confidence in the integrity of nature and of the human mind. Nothing that I could have imagined . . . would be in any way comparable to the demoniac, blasphemous reality that I saw—or believe I saw.

The Shadows over Innsmouth

Hans usikkerhed om verdens tilstand illustrerer rystende konsekvenser af at stå ansigt til ansigt med den uvirkelige virkelighed. Hans verden er blevet tom, blottet for sikre holdepunkter. Lovecraft anvender ofte denne formel, protagonistens nedbrydning og opfattelse af virkeligheden, i hans historier.

Nor could I ever after see the world as I had known it. Mixed with the present scene was always a little of the past and a little of the future, and every once-familiar object loomed alien in the new perspective brought by my widened sight. From then on I walked in a fantastic dream of unknown and half-known shapes; and with each new gateway crossed, the less plainly could I recognise the things of the narrow sphere to which I had so long been bound.

The Book

Kernen i Lovecrafts rædsel ligger i hans nådesløse åbenbaring overfor protagonisten når denne indser sin egen ubetydelige rolle som menneske. Der er tale om en brutal desillusionering. Indsigten i den kosmiske virkelighed sætter ikke protagonisten fri fra hans illusion af virkeligheden som del af en åndelig artsudvikling, men i stedet lænker ham til et vågent mareridt af vedholdende rædsel.

I den vestlige verden er folk vant til at se sig selv som individer, der besidder selvet, og som har fortrinsvise klare opfattelser af, hvem de er, hvorfor de er, og hvorhen de bevæger sig. Individualitet er en enorm værdifuld integritet i vores samfund, og hjørnestenen i vores ideologiske kultur. Den høje kursværdi af individualitet skal sidestilles med byrden af ​​frygten for at miste den.

Hvis mennesket indordnes i samme hierarki med Lovecrafts kosmiske væsener, der ingen interesse eller respekt har for dets eksistens, er resultatet ren rædsel. Hvis menneskeheden ingen universel betydning har, så har individet endnu mindre betydning, og dermed forsvinder menneskelig overlegenhed, integritet og grundlæggende eksistens.

No death, no doom, no anguish can arouse the surpassing despair which flows from a loss of identity. Merging with nothingness is peaceful oblivion; but to be aware of existence and yet to know that one is no longer a definite being distinguished from other beings—that one no longer has a self—that is the nameless summit of agony and dread.

Through the Gates of the Silver Key

Det at miste sin identitet og selvfølelse er en ultimativ gruopvækkende ondskab. Men samtidigt at miste kontakten til sin grundlæggende natur som menneske, intensiverer ondskaben i endnu højere grad. Herfra udspringer ofte vanviddet som en konsekvens af netop denne proces. At miste kontrollen over sin forstands fulde brug er potentielt noget af det værste for et menneske, da dets integritet og grundlæggende natur bringes til ophør.

Selvom menneskets forfald og indre opløsning var omdrejningspunktet i Lovecrafts noveller, dannede han et mørkt universelt kosmos som satte dette tema i perspektiv; Cthulhu Mythos.

All my stories, unconnected as they may be, are based on the fundamental lore or legend that this world was inhabited at one time by another race who, in practicing black magic, lost their foothold and were expelled, yet live on outside ever ready to take possession of this earth again.

A letter of Lovecraft’s

Lovecrafts mørke kosmos er den universelle norm hvori jorden er en smuk enklave af tilfældig perfektion af orden og liv. Hinsides denne boble eksisterer alien-lignende væsener hvis oprindelse og årsag ikke kendes til, men som overgår mennesket uden lige.

The Thing cannot be described – there is no language for such abysms of shrieking and immemorial lunacy, such eldritch contradictions of all matter, force, and cosmic order. A mountain walked or stumbled.

If I say that my somewhat extravagant imagination yielded simultaneous pictures of an octopus, a dragon, and a human caricature, I shall not be unfaithful to the spirit of the thing. A pulpy, tentacled head surmounted a grotesque and scaly body with rudimentary wings; but it was the general outline of the whole which made it most shockingly frightful.

The Call of Cthulhu

Lovecraft formidlede hvad kan gengives som indblik i mindre fragmenter af Cthulhu Mythos i sin helhed. For at manifestere rædsel i sine noveller, var han afhængig af protagonistens uvidenhed overfor det han frygtede, og derigennem dele denne oplevelse med sine læsere.

The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown.

Supernatural Horror in Litterature

Med tiden fik Lovecraft skrevet tilstrækkelig med noveller, som alle uafhængigt af hinanden, udvidede hans univers til det vi i dag omtaler som Cthulhu Mythos.

Advertisement

One comment on “At Forstå Lovecrafts Cthulhu Mythos

  1. Pingback: Lovecraft Country | Strange Currencies

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 31. juli 2013 by in At opleve Rollespil, Call of Cthulhu, Forside and tagged , , .
%d bloggers like this: